შემოუერთდით ჩვენს საზოგადოებას

როდესაც შემოუერთდებით ჩვენს საზოგადოებას თქვენ მიიღებთ:

  • ინდივიდუალურ საწევრო ფასდაკლებების ბარათს 
  • ინდივიდუალურ Erasmus +/EVS კონსულტაციას.
  • ყოველთვიურ მოსაწვევს EAAG შეკრებაზე.
  • ინფორმაციას ჩვენი ღონისძიებების შესახებ.
  • ჩვენს პროექტებში მონაწილეობის უფლებას.
  • ღონისძიებების ჩატარების უფლებას ევროპის სახლში 1

1-ყოველი ღონისძიება განხორციელდება ჩვენს ასოციაციასთან შეთანხმებით.

sdfghj copy